Mangfald og lagbygging

«Utsikta på toppen er fin når du står der aleine, men det er gjennom mangfald og lagbygging du kjem deg opp på dei høgaste toppane». 

 

Om du er leder for en gruppe mennesker så er hovedoppgaven din å gjøre hverandre gode sammen.

Alle som er del av en gruppe må stille seg selv spørsmålet, hva kan jeg bidra med slik at vi blir bedre sammen, hva er min spisskompetanse som jeg kan tilføre, hva er jeg god på?

 

Med god lagbygging blir vi sterkere enn om vi opererer alene. Dette gjelder i alle sammenhenger, enten det er i arbeidslivet, innen idrett, i organisasjonslivet, ja enda til innen familien kan lagbygging være nyttig.

 

Alle ledere bør jevnlig stille seg selv spørsmålet: «Hvordan får jeg det beste ut av laget mitt?» 

 

Er du leder så er du lagbygger, du har ansvaret for å utvikle dine medarbeidere både individuelt og som lag,  slik at dere sammen kan løse alle oppgaver på best mulig måte.  Det er også et lederansvar å se etter mangfold som kan tilføre teamet nye ferdigheter og kunnskap. Med bakgrunn i mine erfaringer så er jeg overbevist om at det er gjennom mangfold, den gode miksen mellom erfaring og nye impulser, som skaper det beste resultatet på en arbeidsplass. 

 

Det er du som leder som skal gi den enkelte i teamet ditt anledning til å vise seg frem, hvem de er og hva de står for. Når medarbeiderne i teamet får lov til å føle seg betydningsfulle, så skaper det trygghet, det blir da lettere å spille hverandre gode. I lederrollen inngår å bevisstgjøre den enkelte medarbeider på sin egen situasjon og rolle i laget og få frem de sterkeste sidene til hver enkelt.

 

«Min Visjon er å gjøre lagbygging enkelt. Gjennom lagbygging og mental trening medvirke til å oppfylle drømmer». Om du og teamet ditt ønsker kurs eller foredrag om ledelse, lagbygging og mental trening setter jeg pris på om du tar kontakt. Send en forspørsel ved å fylle ut skjemaet under eller ta kontakt på telefon 97670504.

- Bernt-Åge Grimstad

mental trener og lagbygger

 


Kontaktskjema Mental trening, ledelse og lagbygging


«Samarbeid grunnlagt på kjærlighet skaper en bedre verden».Når vi har evne til å samarbeide på alle nivå, vil vi skape og utvikle gode løsninger til det beste for hverandre og fellesskapet her på jorda.  Samarbeid med basis i kjærlighet hindrer konflikt og fører til en tryggere verden.

For å løse små og store saker er det gjennom samarbeid vi kan få det til. Så ikke sitt der alene med dine gode idéer, få de frem slik at du i sammen med andre kan bidra til å skape en bedre verden.

- Bernt-Åge Grimstad


«Når du hyllar andre sin suksess, legg du samstundes eit godt grunnlag for din eigen». Det er lett å tru at andre sin suksess er til hinder for at du sjølv skal lukkast, men det er nok suksess til alle, så ver stolt av det andre får til, for andre sin suksess legg ikkje hinder for din eigen.

- Bernt-Åge Grimstad


B-Å Grimstad Consulting - Produkter og tjenester

Ledelse - Lagbygging - Mental trening -  Bøker - Diktopplesning