Mental trening

Hva er mental trening? 

Det er å lære seg mentale teknikker for å få ut mer av sitt potensial. Rydde hodet for forstyrrelser og støy, åpne opp for nye muligheter, ny innsikt og kunnskap. Trene på å optimalisere seg selv. 

 

Mental trening er også nyttig for team eller lag for å gjøre hverandre gode sammen, bygge gode relasjoner gjennom lagbygging, samspill og samarbeid. Ja, enkelt sagt så handler mental trening mye om å utnytte hverandre sine styrker til det beste for laget.

Når vi er stresset lagres spenninger i kroppen og vi presterer da dårlig. Vi blir ukonsentrert og mister fokus.  

Mental trening bidrar til å løse opp spenninger og hjelper deg til å bli mer rolig og balansert.  

Når vi er rolig og balansert presterer vi bedre.


Bestille samtale med mental trener

Legg inn kontakt-informasjon for en 30 min gratis samtale om mental trening

(skriv forslag til dag og tidspunkt i meldings-feltet): 


Dine valg  - ditt liv


Hva ønsker du med livet ditt?

 

Ønsker du å gjøre en endring?

Er du klar for å gjøre en endring?

Hvilke verdier har du?

Hva er viktig for deg?

Hvem er du egentlig?

Hvor godt kjenner du deg selv?

 

Dette er grunnleggende spørsmål å tenke igjennom når du ønsker å gjøre en endring i livet ditt.  Spørsmålene er til god hjelp til å finne den rette balansen i det daglige.

 

Når vi er stresset lagres spenninger i kroppen og vi presterer da dårlig. Vi blir ukonsentrert og mister fokus.  Mental trening bidrar til å løse opp spenninger og hjelper deg til å bli mer rolig og balansert.  

En gang  når du opplevde den gode følelsen i deg selv, hva gjorde du da?  Husker du en slik situasjon? Hva følte du i den situasjonen, og hva fikk frem den gode følelsen i deg? 

Det å kunne finne den gode følelsen, når kropp og sinn jobber sammen, da er du som regel den beste utgaven av deg selv. Du er da i balanse med deg selv. Når vi er i balanse kontrollerer vi bedre  våre tanker og følelser.

Ved å «omprogrammere» tankene og det du sier til deg selv, endrer du synet på deg selv. Fortell gode ting til deg selv, selvsnakk (affirmasjoner). Gjenta det ofte, hver morgen og kveld.  Du kan lese det inn på en lydfil som du spiller av, eller skrive det ned og henge det på en synlig plass.

 

Visualisering er et annet virkemiddel i mental trening. Se for deg (visualiser) at du allerede er der du ønsker og alle detaljene rundt. Lev og opptre som om du er den «nye» versjonen av deg selv.

Det handler om å være tilstede her og nå, å slippe taket i ditt «gamle jeg»,  og vite at du kan skape ditt liv slik du selv ønsker.  

Så ta neste steg i livet i livet ditt nå. Ditt neste steg er alltid det viktigste!.Din visdom


Tanker og følelser

 

Det er hva vi tenker og føler som styrer hverdagen vår.

Det gjelder derfor å være bevisst på hva du tenker og føler.

Lytt til hjertet og bruk din intuisjon mer.

Tenk gode ting om deg selv.

 

Går du i de samme sporene og har gått deg litt fast? Det kan da bare være en liten justering som skal til for å snu en negativ trend eller å finne tilbake til den gode følelsen. En liten justering i hvilke valg du foretar deg, eller å snu på noen inngrodde vaner, kan være nok til at du får ut potensialet ditt.

Vi har lett for å gjøre det samme og tenke det samme hver dag. 90 -95% av alle tankene våre er ubevisst, og vi tenker mange av de samme tankene hver dag. Tanker kan snus og vi kan lære å ta mer kontroll over tankene våre..

For å innarbeide nye vaner vil hvordan vi tenker være avgjørende. Det er på den måten vi kan "avlære" gamle sannheter som vi alltid trodde var den eneste sannheten. De "gamle" sannhetene kan være "historier" vi ble fortalt i oppveksten, og siden den gang har vi tatt de med oss hele veien og gjort de til vår sannhet.  Vi har vært helt sikker på at det var den eneste sannheten.

Hvor mange har blitt fortalt; "Det får du ikke til, du er ikke flink nok, dette klarer ikke du".  Til slutt trodde vi på det. De er derfor blitt lagret i vår underbevissthet, og når det dukker opp lignende situasjoner så hentes de fram og fremstår som vår sannhet. Sannheten er at det gjelder å finne tankene som støtter oss på veien vi ønsker å gå og legge vekk de "gamle" sannhetene våre.

For å snu en vane handler det mye om å gjøre de riktige og viktigste tingene om og om igjen hver dag.  Dersom du klarer det vil du kunne endre vanene dine.

Du må heller ikke la impulsen ta deg bort fra det som er viktig. Impulsen lokker oss bort fra det vi vet vi må gjøre.  Impulsen er vår store tidstyv, den kan bli  en "Albert Åberg -  jeg skal bare..".  Tidstyver får oss til å miste fokus og konsentrasjon. Bestille samtale med mental trener

Legg inn kontakt-informasjon for en 30 min gratis samtale om mental trening

(skriv forslag til dag og tidspunkt i meldings-feltet): 

Priser  Mental trening 

  • Kartleggingssamtale  (inntil 30 min.)  Gratis

  • 1 time (50 min) NOK 800 inkl mva  enten fysisk (pluss evt reisekostnader) eller på nett/telefon

  • 5 timer (´à 50 min.) NOK 3500 inkl.mva

Forpliktelse

Det er du selv som må gjennomføre og forplikte deg til å gjøre det som skal til.  Det er selve handlingen, det å gjøre det, som fører deg dit du ønsker. Du må ville det.., ... og du må gjøre det, du må forplikte deg selv til å gå veien.  De gode grunnverdiene dine, det du står for,  legger du i bunn samtidig som du er bevisst på hvor du vil (målene dine).

 

Handlingen, det å gjøre det, er veien (prosessen) for å komme dit. Det kan være mange veier og små stier til målet, det gjelder å finne den veien og de stiene som passer for deg.

Grunnlaget for Mental styrke er selvfølelse

Når vi har en positiv og god selvfølelse, er vi glad i oss selv, den vi virkelig er. Med en sterk selvfølelse tror vi på oss selv uavhengig av hva vi presterer eller klarer å løse. Med god selvfølelse evner vi å se at vi selv alltid er verdifulle. Det er å innse sin egenverdi (selvfølelsen) som er grunnlaget i det å bygge mental styrke. 

 

Mens selvtilliten vår øker eller minker med bakgrunn i det vi presterer på våre ulike arenaer i livet, så er selvfølelsen det å være glad i seg selv, å elske seg selv, uavhengig av hvordan vi presterer.

Mental styrke

Oppfør deg som den personen du ønsker være (bli). Spør deg selv hvordan en person med selvtillit fremstår, hva som kjennetegner en person med selvtillit? Vær og fremstå som om du er sterk, har selvtillit og har tro på deg selv.

 

Rett oppmerksomheten din på oppgavene som fører deg dit du vil og til den personen du ønsker å være.  Oppfør deg som om du er sterk allerede, og fortell det til deg selv.    

Veien må du gå selv

Du må gå veien selv for å bli den «nye» versjonen av deg selv, men du trenger kanskje litt starthjelp for å komme igang?

 

Som sertifisert mental trener kan jeg hjelpe deg med  «å finne» ressursene du har i deg og vise deg noen nye «stier» som du kan dra nytte av. Om du er leder, idrettsutøver, eller en person som ønsker å gjøre noen justeringer i livet ditt,  setter jeg  pris på om du tar kontakt. Vi tar da en uforpliktende samtale for å avklare om det jeg kan tilby matcher dine behov.  


Plugins for hjertet

Plugins for hjertet - er noen visdomsord å ta med seg på veien til et bedre liv.  

Mental styrke er ofte avgjørende for å lykkes med få ut sitt potensiale

Se videoen her


B-Å Grimstad Consulting - Produkter og tjenester

Ledelse - Lagbygging - Mental trening -  Bøker - Diktopplesning