Bernt-Åge Grimstad

Mental trener

Lagbygger

Forfatter

 

Vil du vite mer om hvordan du kan bli en god lagbygger?

Eller du trenger kanskje  en ekstra dytt til å komme videre i din utvikling  enten du er leder, idrettsutøver eller rett og slett ønsker å gjøre en endring i livet ditt.? 

Ikke nøl med å kontakte meg!

Etter et liv i bank, både som leder og i andre stillinger, først i Sunnmørsbanken, deretter Kreditkassen og Nordea (inntil 1.mai  2018), fikk jeg lyst til å gjøre noe annet.

Siden jeg alltid har vært opptatt av ledelse og lagbygging så ble den første tiden brukt til å skrive boken «Ledelse er enkelt».

Boken bygger på egne erfaringer som leder, mine opplevelser med gode ledere og mine erfaringer med mindre gode ledere. 

Slik jeg ser det så er ledelse først og fremst å bygge lag. For å sette det litt på spissen vil jeg si at Ledelse = lagbygging pluss litt til. Er du leder for en gruppe mennesker så er oppgaven din å få det beste ut av laget ditt. Jeg har laget en "modell" for hvordan du blir en bedre lagbygger og den har blitt til et nettkurs i lagbygging.

Som trener og leder i mange år innen fotball har jeg også der erfart hvor viktig det er å bygge lag. 

Det er betryggende når også forskning understøtter mine erfaringer og opplevelser med ledelse og lagbygging. I forskningen kommer det klart frem at positiv psykologi/positivt lederskap gir høyere score på de fleste områder.

Når du er leder handler det om å gjøre hverandre gode, at alle får utnyttet sine sterke sider og føle at de betyr noe.

Min store interesse for mentale prosesser og hvordan dette påvirker oss,  førte til at jeg i mars 2021 gjennomførte  sertifisering som mental trener. Mental trening kan være avgjørende for om du som leder eller trener lykkes med å få ut «det beste» av hver enkelt og laget ditt som helhet.Utdanning

 

 • 2021: Sertifisert Mentaltrener ved Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA)  
 • 2014-2018: Diverse kurs i tilknytning til lovmessige krav innen KYC/AML/CTF
 • 2010: Nordvest Forum; Lederprogrammet Coachende Lederskap - instruktør Sverre Kile
 • 2002: Elektronisk Handel ved universitetet i Tromsø
 • 1999-2001: Diverse fag ved BI Møre med spesielt vekt på Markedsføring og Organisasjon (Arbeidspsykologi, Internkontroll, Kostnads- og Inntektslære, Organisasjonslære, Rettslære 1, Markedsføring i bank, Medier og Kommunikasjon, Organisasjonspsykologi og ledelse, Markedsrett,  Markedskommunikasjon, Markedsføringsledelse, Markedsføringskanaler, Organisasjonsteori, Forbrukeradferd)
 • 1997-1998: K-Coach opplæringsprogram i salgsledelse (var også med på å utvikle dette programmet for K-Bank, nå Nordea).
 • 1993-1994: Nordvest Forum, Lederutviklingsprogram; «Ledelse i forandring».
 • 1990-1991: Internt lederprogram i K-Bank, «Basisprogram for ledere».   

 


Arbeidserfaring

 

 • 2019 -      Startet B-Å Grimstad Consulting nov. 2019
 • 2014-18   Senior Reg. Impl. Manager KYC og AML/CTF.
 • 2003-14   Seniorrådgiver i SH & GM i Nordea (Forretningsutvikling Personkunder)
 • 2000-03   Markedssjef Nordea Regionalbank Nord; Møre og R, Tr.lag NordNorge
 • 1995-00   Markedssjef K-Bank Distriktsbank Nordvest,  Møre og R, Sogn og Fj.
 • 1993-95   Personmarkedskoordinator for K-Bank Distriktsbank Nordvest
 • 1990-93   Leder for PM-Stab K-Bank i Ålesund
 • 1986-90   Leder Ekspedisjon (3 kundesentre/filialer) Sunnmørsbanken i Ålesund
 • 1985-86   Avdelingssjef og nestleder i Sunnmørsbanken Filial Korsegt. 8 i Ålesund
 • 1975-85   Kundebehandler og kasserer i Sunnmørsbanken.

B-Å Grimstad Consulting - Produkter og tjenester 

Ledelse - Lagbygging - Mental trening -  Bøker - Diktopplesning