Neste steg


 

«Ta neste steg, for ditt neste steg er alltid det viktigste». 

Mange av oss tviler på seg selv og tør ikke å ta neste steg for å komme dit de ønsker å være. De velger da heller å bli stående uten å ta neste steg mot målet sitt. Noen tenker kanskje; «hva om jeg ikke klarer det, hva vil andre tenke om meg?» Ja, det ligger lagret i mange av oss at vi er for opptatt av hva andre tenker, og setter derfor begrensninger på oss selv, vi har en frykt i oss for å gjøre feil og å skille oss ut fra «main-stream».  

 

Om vi trår feil, så er det alltid mulig å rette opp igjen feilstegene vi har tatt. Vi kan bruke feilene til ny læring, for det er da vi kommer oss videre. Du kan ta et steg til siden og spørre deg selv, «hva kan jeg lære av dette?» 

Ofte kan det være lurt å ta et steg tilbake for å se om det er andre veier jeg heller bør gå for å komme dit jeg ønsker å være. Da kan du finne ut at veien du vil gå, er noen steg til side før du tar de neste stegene fremover.  Det er når du står still at frykten for å ta neste steg kan holde deg tilbake. 

Husk derfor at ditt neste steg er alltid det viktigste, for det er det som bringer deg i den retningen du velger å gå.

Det kan også være lurt å stoppe opp litt før du tar neste steg. Sett av tid til egen refleksjon, og spør deg selv; «Hvilken mening fant jeg i det jeg har gjort i dag? Hvordan påvirket dette tankene og opplevelsene mine? Hvilke erfaringer kan jeg ta med meg av det jeg opplevde i dag?»

Refleksjon kan brukes som et hjelpemiddel til å finne ut hvor du skal ta dine neste steg,  dine valg i livet. Så å sette av tid til refleksjon kan være nyttig før du tar dine neste steg.  

Her er noen flere refleksjonsspørsmål:

  • Hva har jeg gjort den siste uken som jeg har vært stolt av?
  • Hva har vært vanskelig den siste uken?
  • Hvordan løste jeg en situasjon som var utfordrende, og hva lærte jeg av denne situasjonen?
  • Hvordan kan jeg bruke det jeg lærte her i andre sammenhenger som jeg vil møte på?»

Ikke nøl med å ta neste steg, men det kan være nyttig å stoppe opp litt, ta et steg til siden, eller et tilbake før du tar neste steg fremover, men uansett så er ditt neste steg alltid ditt viktigste.