Valgene dine

«Du trenger ikke å bevise noe overfor andre enn deg selv.» Er du opptatt av hva andre mener om deg? Er du redd for å gjøre ting som er utenfor din komfortsone i frykt for at andre skal kritisere deg?

Du har ressursene i deg som kan oppfylle dine drømmer og bringe deg dit du ønsker å være i livet. Gjennom mental trening kan du  bygge din mentale styrke.

Når vi er opptatt av hva andre mener om oss, da er det frykten og «de andre» som styrer livet vårt. Du er da i ferd med å miste kontrollen over deg selv, du har latt andre ta over styringen. Du har mistet din frihet til å gjennomføre valgene dine, de valgene i livet som er den egentlige deg. Det du selv ønsker å gjøre i livet ditt, det du brenner for, det vil da ikke bli gjennomført. Frykten vil stoppe deg.

Denne frykten for at dette kommer jeg ikke til klare, kan du snu til en sterk drivkraft, som at dette skal jeg klare å gjennomføre. Jeg kan si til meg selv hver dag; Hva er det viktigste jeg skal gjennomføre i dag for å nå målet mitt?  Hva må jeg gjøre mer av, og hva må jeg gjøre mindre av? Hvem kan jeg samarbeide med, og hvem er mine støttespillere som kan bidra til at jeg lykkes?

Det er det enkleste å følge det andre gjør, å være en del av mengden uten å stikke seg frem, for det er alltid det tryggeste, men det skaper minst utvikling for deg selv og andre. Ved å følge de andre gir du da fra deg muligheten til å gjennomføre det du innerst inne ønsker å gjøre. Du fjerner deg fra det du selv står for, det du selv mener og som du har tro på. Du vil på den måten takke for deg uten å ha fått gitt tilbake av dine gaver som andre kunne ha nytte av. Du brenner da inne med dine idéer, din kunnskap og dine ferdigheter som kunne nyttiggjøre og glede mange på planeten.

Men hvorfor er det blitt slik, at så mange er opptatt av hva andre mener og derfor blir redd for å gjøre feil og gjennomføre sine drømmer?

Ofte kan det være perfeksjonisten i oss som ligger bak, å være redd for at det du gjør ikke er godt nok.  Du er da en person som stiller «for høye krav» til deg selv, du blir aldri fornøyd, for tenk om det ikke blir bra nok?  En slik person er opptatt av å sammenligne seg med andre, og kommer i egne øyne alltid til kort. Men det er ofte det å gjøre feil som skaper et godt grunnlag for ny læring og utvikling.

Om vi er redd for å gjøre feil, vil det bremse for vår utvikling. Det å gjøre feil kan være starten på ny læring, og ved å benytte refleksjon kan vi stille oss selv spørsmål;

  • Hva var det som skjedde?
  • Hvorfor oppstod denne feilen?
  • Hva kan jeg lære av dette til neste gang?
  • Hva kan jeg gjøre på en annen måte?
  • Er det noen jeg kjenner som har løst dette tidligere, hva gjorde de og hvordan gjorde de det?

Å stille seg selv gode refleksjons-spørsmål er ofte grunnlaget for å skape ny utvikling og vekst, lære av tidligere feil og gå videre.

Refleksjons-spørsmål er med på å sette deg i riktig modus, slik at du neste gang klarer å gjennomføre oppgaven på en bedre måte. Det er slik du flytter deg til en høyere frekvens, bort fra frykt for å mislykkes, og over på mestring. Du flytter tankesettet ditt bort fra at dette er jeg ikke god på,  til å tenke ; hva kan jeg bli bedre på.

Det er stor forskjell på å om du tenker at dette er jeg ikke god på (negativ energi), og om du snur det over til; nå har jeg lært av feilene mine, og har funnet en ny måte jeg kan gjøre det på, da tror jeg at jeg vil få det til.

Det er viktig å skille mellom dine prestasjoner og din identitet (personlighet). For når du i utgangspunktet tror du ikke er god nok, og at du ikke har «talentet» som du trenger til denne oppgaven, har du et fastlåst tankesett, og da kommer frykt-tankene for å mislykkes frem, og alt det negative som da kan skje.

Selv om du ikke er fornøyd med dine prestasjoner, så vil du alltid være en like verdifull person uavhengig av dine prestasjoner. Selvtilliten er knyttet mot prestasjonene dine til å gjennomføre ulike oppgaver, mens selvfølelsen er identiteten din (den du er som person, hvordan du ser på deg selv som menneske).

Med et vekstorientert tankesett åpner du opp for nye idéer og muligheter. Det skaper større kreativitet, du tar større risiko, du flytter deg utenfor komfortsonen og tar større ansvar for din egen utvikling.  Du forplikter da deg selv i langt større grad til ny læring, påfyll å kunnskap og ferdigheter. Resultatet av dette blir da at du opererer på en høyere frekvens av kjærlighet og glede i livet. Du får større tro på deg selv og ser muligheter framfor begrensinger. Du bruker da mer hjertet og intuisjonen din til å få frem nye og bedre løsninger. Du går mer innover i deg selv og tar da oftere bedre valg.

Derfor ta tilbake styringen av livet ditt, sett deg selv i førersetet,  ta kontroll over tankene og følelsene dine. Gi slipp på tankene om hva andre vil si og mene. Vær deg selv fullt ut. For; «Du trenger ikke å bevise noe overfor andre enn deg selv.» The sky is the limit.

Vi er blitt den vi er med bakgrunn i det vi fokuserer på. «Det du fokuserer på nå, i dette øyeblikket, skaper din fremtid». Den personen vi fremstår som idag er summen av alle øyeblikkene, valgene vi har tatt tidligere i livet.

Hvert øyeblikk kan vi velge hvilke tanker og handlinger som vi ønsker å forholde oss til. Dersom vi lar oss styre av de samme tankene og handlingene hver dag vil vi ikke skape noen endring, da skaper vi det samme hver dag.

Om du vil gjøre en endring, kan du ta kontroll over tankene dine, for du kan velge hvilke tanker du forholder deg til. En tanke er bare en tanke, og du kan derfor bare registrere den uten aktivt å respondere på den.  Du kan bare la den fare forbi på en sky med vinden.

Alt starter med en tanke, og tanker setter i gang følelser som lagrer seg i kroppen. Tankene våre bidrar til å skape både gode og vonde følelser i oss. Følelser som har en høy frekvens er basert på kjærlighet og glede, det som gjør at vi føler oss vel og har det bra med oss selv. Følelser som skaper frykt har en lav frekvens og får oss ut av balanse. Så tenk positive tanker om deg selv, det er et slikt tankesett som skaper vekst og utvikling. Om du har et fastlåst tankesett og tror at dette klarer ikke jeg, dette får jeg ikke til, jeg er ikke god til dette, ja da skaper du en slik fremtid.

Hva du sier til deg selv (positivt selvsnakk eller affirmasjoner) kan påvirke hvordan du har det med deg selv. Det er derfor viktig for ditt eget velvære at du retter ditt fokus på det du ønsker å skape, den personen du vil være.  Du blir nemlig det du fokuserer på, et resultat av dine tanker og handlinger akkurat i dette øyeblikket skaper din fremtid.

Den du fremstår som er summen av alle øyeblikkene og valgene dine. Om du ønsker å gjøre en endring i livet ditt, start med å rette fokus på den personen du ser for deg, visualiser deg selv som fremtidens deg, og rett deretter fokus på handlingene du må gjennomføre for å bli den personen. Ha fokus på det viktigste du må gjøre hver dag og vanene du må endre for å bli den personen du ser for deg.

«Det er stor forskjell på om du ser muligheter eller begrensninger». 

 

Du bestemmer selv om du velger å se muligheter eller begrensninger. Å se muligheter  utvider hvordan du kan oppnå målene dine og hvordan du kan gå opp nye veier der de gode løsningene ligger.

Er du en person som ser begrensninger vil du gå opp igjen de samme veiene som du alltid har gjort.

Når du gjentar det samme «gamle» hver dag skaper du ikke nye muligheter, men begrenser dine veier til ny utvikling og kreativitet. Du er da en person som velger å være innenfor din trygge ramme.

Velger du å tørre gå utfor komfortsonen, vil du oppdage at der ligger flere muligheter som venter på deg. Ja, det er derfor stor forskjell på om du ser muligheter eller begrensninger.   

Ja, mulighetene er mange, men det er du selv som må ta valgene som ikke begrenser deg.


Bestill samtale med mental trener

(Fysisk eller på nett)

Legg inn kontakt-info for en 30 min gratis samtale om mental trening (skriv forslag til dag og tidspunkt i meldings-feltet): 


B-Å Grimstad Consulting

Ledelse - Lagbygging - Mental trening -  Bøker - Diktopplesning

«Som sertifisert mental trener tilbyr jeg mental trening til personer og grupper (idrettslag, bedrifter, virksomheter og andre organisasjoner). Jeg kan bookes for kurs og foredrag om ledelse, lagbygging og mental trening. Jeg stiller også med glede opp for diktopplesning, så ta gjerne kontakt om det er av interesse». 

— Bernt-Åge Grimstad

mental trener og lagbygger